ngày giao dịch

Nhà đầu tư kỳ vọng vào giao dịch chứng khoán T+0

Nhà đầu tư kỳ vọng vào giao dịch chứng khoán T+0

VTV.vn - Các nhà đầu tư cho rằng cách thay đổi giao dịch chứng khoán T+0 là tín hiệu tốt, bởi nếu chứng khoán được bán ngay trong thời gian chờ chứng khoán về, họ sẽ hưởng lợi.