nghề dệt

Bảo tồn nghề dệt của đồng bào Rơ Măm

Bảo tồn nghề dệt của đồng bào Rơ Măm

VTV.vn - Với đồng bào Rơ Măm, một dân tộc có ít người nhất của nước ta, nghề dệt đã phải đưa vào danh sách bảo tồn.