ra đầu thú

Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú

Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú

VTV.vn - Trịnh Xuân Thanh đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú.