sách vở

Đăk Lăk: Khắc phục tình trạng học sinh thiếu sách vở

Đăk Lăk: Khắc phục tình trạng học sinh thiếu sách vở

VTV.vn - Sau khi tạm dừng chủ trương cấp sách vở cho học sinh dân tộc thiểu số, chính quyền, ngành giáo dục tại Đăk Lăk đã từng bước tháo gỡ tình trạng thiếu sách vở.