SOM

SOM ASEAN hoàn tất văn kiện trình Hội nghị AMM-47

SOM ASEAN hoàn tất văn kiện trình Hội nghị AMM-47

Hội nghị của quan chức cao cấp ASEAN nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 47 (AMM 47) và các Hội nghị liên quan đã kết thúc hôm nay (7/8) tại Nay Pi Taw sau 2 ngày thảo luận tích cực và thực chất.