tạm nhập

Bắt giữ hơn 1 tấn sừng bị nghi là ngà voi nhập trái phép

Bắt giữ hơn 1 tấn sừng bị nghi là ngà voi nhập trái phép

Hải quan TP Hải Phòng vừa khám xét một lô hàng tạm nhập tái xuất và phát hiện hơn 1 tấn sừng nghi là ngà voi, được giấu trong các bao chứa than củi.