tạo lập

Ra mắt Quỹ ETF đầu tiên của Việt Nam

Ra mắt Quỹ ETF đầu tiên của Việt Nam

Tại TP.HCM, công ty quản lý quỹ VFM đã giới thiệu quỹ ETF đầu tiên của Việt Nam, đó là Quỹ hoán đổi danh mục VFMVN30.