Tasmania

Những bờ biển phát quang ấn tượng vào ban đêm

Những bờ biển phát quang ấn tượng vào ban đêm

VTV.vn - Trên thế giới có một số bờ biển phát quang với ánh sáng neon xanh vô cùng "ảo diệu" như bờ biển ở Okayama, Tasmania, San Diego, Puerto Rico, Maldives.