thu nhập ròng

Uber cắt giảm gần một nửa khoản lỗ

Uber cắt giảm gần một nửa khoản lỗ

VTV.vn - Trong bản báo cáo kinh doanh mới nhất, Uber cho biết đã cắt giảm được đến gần một nửa khoản lỗ của mình.