Biển người chào đón ĐT Đức mang Cúp vàng về nhà

-Thứ ba, ngày 15/07/2014 23:27 GMT+7

 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_15/Germany-World-Cup-2014-1.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_15/Germany-World-Cup-2014-2.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_15/Germany-World-Cup-2014-3.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_15/Germany-World-Cup-2014-4.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_15/Germany-World-Cup-2014-5.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_15/Germany-World-Cup-2014-6.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_15/Germany-World-Cup-2014-7.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_15/Germany-World-Cup-2014-8.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_15/Germany-World-Cup-2014-9.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_15/Germany-World-Cup-2014-10.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_15/Germany-World-Cup-2014-11.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_15/Germany-World-Cup-2014-12.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_15/Germany-World-Cup-2014-13.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_15/Germany-World-Cup-2014-14.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_15/Germany-World-Cup-2014-15.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_15/Germany-World-Cup-2014-16.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_15/Germany-World-Cup-2014-17.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_15/Germany-World-Cup-2014-18.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_15/Germany-World-Cup-2014-19.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_15/Germany-World-Cup-2014-20.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_15/Germany-World-Cup-2014-21.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_15/Germany-World-Cup-2014-22.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_15/Germany-World-Cup-2014-23.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_15/Germany-World-Cup-2014-24.jpg

Hàng vạn khán giả hâm mộ đã phủ kín khu vực cổng Brandenburg - biểu tượng của thủ đô Berlin nước Đức để chào đón sự trở về của những người hùng ĐT Đức.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIN MỚI

  X

  ĐANG PHÁT

  Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước