Bộ ảnh áo đấu tuyệt đẹp của Arsenal mùa giải 2014/15

-Thứ bảy, ngày 12/07/2014 05:37 GMT+7

 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_12/Arsenal kit-1.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_12/Arsenal kit-2.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_12/Arsenal kit-9.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_12/Arsenal kit-10.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_12/Arsenal kit-11.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_12/Arsenal kit-3.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_12/Arsenal kit-4.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_12/Arsenal kit-5.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_12/Arsenal kit-6.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_12/Arsenal kit-7.jpg
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_12/Arsenal kit-8.jpg

Arsenal vừa cho ra mắt 3 mẫu áo đấu tuyệt đẹp trong mùa giải tới, 2014/15 do Puma thiết kế và sản xuất.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIN MỚI