Khoảnh khắc ấn tượng khi Hà Lan vùi dập chủ nhà Brazil

-Chủ nhật, ngày 13/07/2014 06:09 GMT+7

 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_13/Brazil-Holland-wc-1.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_13/Brazil-Holland-wc-2.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_13/Brazil-Holland-wc-3.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_13/Brazil-Holland-wc-4.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_13/Brazil-Holland-wc-5.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_13/Brazil-Holland-wc-6.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_13/Brazil-Holland-wc-7.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_13/Brazil-Holland-wc-8.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_13/Brazil-Holland-wc-9.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_13/Brazil-Holland-wc-10.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_13/Brazil-Holland-wc-11.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_13/Brazil-Holland-wc-12.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_13/Brazil-Holland-wc-13.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_13/Brazil-Holland-wc-14.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_13/Brazil-Holland-wc-15.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_13/Brazil-Holland-wc-16.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_13/Brazil-Holland-wc-17.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_13/Brazil-Holland-wc-18.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_13/Brazil-Holland-wc-19.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_13/Brazil-Holland-wc-20.JPG
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/Uploaded/quangphat/2014_07_13/Brazil-Holland-wc-21.JPG

Trong trận tranh hạng Ba World Cup 2014, Hà Lan đã vùi dập chủ nhà Brazil với chiến thắng 3-0. Dưới đây là những khoảnh khắc ấn tượng trong cuộc đối đầu giữa Brazil và Hà Lan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIN MỚI

  X

  BẢN TIN THỜI TIẾT

  Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước