tiếng Đức

CHLB Đức mở rộng cơ hội việc làm thu nhập cao cho lao động Việt Nam

CHLB Đức mở rộng cơ hội việc làm thu nhập cao cho lao động Việt Nam

Một mô hình hợp tác đầu tư cho nghề nghiệp tương lai ở ngoài nước vừa được triển khai trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức.