tính cách mạng

Google phát triển công nghệ xe tự lái

Google phát triển công nghệ xe tự lái

Những chiếc ô tô không người lái của tập đoàn Google đã được thử nghiệm tham gia giao thông trên các đoạn đường phố đông đúc.