trúng thầu

Huy động được hơn 166.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Huy động được hơn 166.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

VTV.vn - Tính từ đầu năm 2016 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 166.744 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP) qua đấu thầu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.