trừng trị

Hình sự hóa hành vi rải đinh - Cơ sở pháp lý cho cuộc đấu tranh chống "đinh tặc”

Hình sự hóa hành vi rải đinh - Cơ sở pháp lý cho cuộc đấu tranh chống "đinh tặc”

VTV.vn - Việc hình sự hóa hành vi rải đinh trên đường chính là cơ sở pháp lý cho phòng chống nạn “đinh tặc” hiện đang hoành hành tại nhiều địa phương.