tuyên giáo

Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

VTV.vn - Sáng 5/1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.