vật liệu composite

Hạ thủy an toàn nhà hàng bè nổi bằng composite

Hạ thủy an toàn nhà hàng bè nổi bằng composite

VTV.vn - Nhà hàng bè nổi bằng vật liệu composite hợp quy, hướng mở cho các nhà hàng bè nổi, đã được đóng mới và hạ thủy an toàn.