TV& VIDEO

cấp số định danh cá nhân

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

VTV.vn - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.