Bản tin 18h VTV8 - 19/02/2018

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 19/02/2018 với nội dung: Nông dân xuống đồng đầu năm; kết thúc hội nghị an ninh Munich...