Tin cuối ngày - 11/12/2017

  • Tin cuối ngày - 11/12/2017 với nội dung chính sau: Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Hà Tĩnh khai mạc kỳ họp HĐND...