Bản tin 16h VTV8 - 17/10/2017

  • Bản tin 16h VTV8 - 17/10/2017 với nội dung chính sau: 40 năm Việt Nam tham gia Liên Hợp Quốc; Wifi không còn an toàn...