Giữ hồn chiêng Tây Nguyên

Giữ hồn chiêng Tây Nguyên

VTV.vn - Mua lại những bộ cồng chiêng bị lưu lạc, vận động người trẻ đánh chiêng..Đó là việc làm của rất nhiều người già ở các buôn làng Tây Nguyên đang làm để giữ hồn cồng chiêng.