TV& VIDEO
Tết Đoan ngọ và tục hái lá mùng 5 của người dân xứ đảo

Tết Đoan ngọ và tục hái lá mùng 5 của người dân xứ đảo

VTV.vn - Theo người dân Cù Lao Chàm, lá cây hái vào ngày 5/5 âm lịch (Tết Đoan Ngọ) thường gọi là lá mùng Năm, bất cứ loại lá nào nếu hái vào đúng giờ Ngọ ngày 5/5 đều là lá thuốc.