Chào ngày mới - 18/10/2017

  • Chào ngày mới - 18/10/2017 với nội dung chính sau: Rơi máy bay quân sự ở Tây Ban Nha; Lễ rước y trang chuẩn bị cho Lễ hội Katê...