Tin cuối ngày - 12/12/2017

  • Tin cuối ngày - 12/12/2017 với nội dung chính sau: Lần đầu đấu thầu thuốc tập trung; 64 giáo viên mầm non Phú Yên bị truy thuy lương hưu...