TV& VIDEO

Bản tin giá cả thị trường - 21/6/2018

  • Bản tin giá cả thị trường - 21/6/2018 với những nội dung đáng chú ý: Giá tôm Bến Tre xuống thấp; Ngày mai đến kỳ điều chỉnh giá xăng dầu...