Chào ngày mới - 16/12/2017

  • Chào ngày mới ngày 16/12 với nội dung đáng chú ý: 150 năm ngày sinh chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu; Thủ tướng Israel bị thẩm vấn về nghi án tham nhũng...