TV& VIDEO

Chào ngày mới - 16/7/2018

  • Chào ngày mới ngày 16/7 với nội dung đáng chú ý: Trẻ em Tây Nguyên học đánh cồng chiêng trong mùa hè; Hai miền Triều Tiên thảo luận hợp tác kinh tế;...