Bản tin 11h30 - 10/6/2016

Giao diện thử nghiệm VTVLive