TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 10/7/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 10/7/2016 có một số nội dung chính: Không cấp phép d\j án không đảm bảo môi trường; Gia Lai hỗ trợ người dân tái sản xuất sau hạn; Hà Lan đóng cửa một loạt trại giam vì thiếu tù nhân...