Bản tin 11h30 - 13/5/2016

Giao diện thử nghiệm VTVLive