Bản tin 23h - 08/4/2016

Giao diện thử nghiệm VTVLive