TV& VIDEO

Bản tin 9h - 05/7/2016

  • Bản tin 9h ngày 05/7 với những nội dung đáng chú ý: Công an hà Tĩnh vào cuộc điều tra Formosa xả thải; Công bố điểm thi THPT quốc gia sau ngày 20/7; Quảng Nam phát hiện gần 5000 vụ vi phạm lâm luật...