Bản tin 9h - 12/6/2016

Giao diện thử nghiệm VTVLive