TV& VIDEO

Chào ngày mới - 23/7/2016

  • Chào ngày mới ngày 23/7/2016 có những nội dung chính: Cầu xây xong không có đường dẫn; Trường hợp điểm thi bất thường ở Nghệ An; Du lịch tháp Chăm chưa được khai thác...