TV& VIDEO

Chào ngày mới - 30/6/2016

  • Chào ngày mới ngày 30/6 với những nội dung đáng chú ý: Hỗ trợ thí sinh dự thi THPT quốc gia 2016; Hệ lụy từ hoạt động hướng dẫn du lịch trái phép; Robot sắp thay thế một nửa số người lao động trên thế giới;