TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 11/7/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 11/7/2016 với nội dung chính: Du lịch Quảng Bình gia tăng lượng khách quốc tế; Thừa thiên Huế phát triển du lịch miền núi.