TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 19/7/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 19/7/2016 với những nội dung chính sau: Herbalife bồi thường 200 triệu USD cho người tiêu dùng; Ngân hàng Thế giới công bố dự báo GDP Việt Nam; Người dân vùng sâu Đắk Lắk điêu đứng vì hàng đa cấp...