bùng nổ

2015: Thương mại điện tử Việt Nam B2C sẽ đạt 4 tỷ USD

2015: Thương mại điện tử Việt Nam B2C sẽ đạt 4 tỷ USD

Doanh số thương mại điện tử B2C (hay còn gọi là doanh nghiệp đến người tiêu dùng) của Việt Nam năm 2015 sẽ đạt xấp xỉ 4 tỷ USD.