Chernobyl

28 năm thảm họa Chernobyl

28 năm thảm họa Chernobyl

Hôm nay ngày 26/4 là đúng 28 năm ngày xảy ra thảm họa hạt nhân tại Chernobyl (Ukraine). Một lễ tưởng niệm đã được tổ chức để tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng vì thảm họa này.