Năm 2023, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn

Tạ Hiển-Thứ ba, ngày 27/09/2022 11:34 GMT+7

Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023

VTV.vn - Đối với hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, UBTVQH đề nghị các ĐBQH đánh giá khách quan, toàn diện về việc thực hiện nhiệm vụ của những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn.

Sáng nay (27/9) đã diễn ra Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023.

Trong năm 2023, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành các hoạt động xem xét các báo cáo, chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát chuyên đề, lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân…

Đề cập nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu một số giải pháp cụ thể như sau:

Về xem xét việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, giám sát chuyên đề: Tổng Thư ký Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tham mưu ban hành kế hoạch triển khai việc Quốc hội xem xét thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về chất vấn, giám sát chuyên đề và nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 làm cơ sở để các cơ quan triển khai thực hiện.

Năm 2023, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn - Ảnh 1.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 và triển khai Chương trình giám sát năm 2023. Ảnh: TTXVN

Về hoạt động chất vấn, Tổng Thư ký Quốc hội chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan liên quan để chuẩn bị thật tốt hoạt động chất vấn trong thời gian tới, như: việc tiếp nhận chất vấn, theo dõi, đôn đốc văn bản trả lời chất vấn; đề xuất nhóm vấn đề chất vấn; tổng hợp thông tin, những vấn đề "nóng" về kinh tế - xã hội; dự kiến nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn; dự thảo nghị quyết về chất vấn; theo dõi, tổng hợp và đôn đốc việc thực hiện nghị quyết về chất vấn. Nghiên cứu, phối hợp với Kiểm toán nhà nước để cung cấp đến đại biểu Quốc hội các thông tin liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn.

Các Bộ trưởng, Trưởng ngành tham gia trả lời chất vấn cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo ngành, cơ quan mình phụ trách trước Quốc hội, trước Nhân dân; cung cấp đầy đủ thông tin, đối thoại, thảo luận với các đại biểu để cùng giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chăm lo lợi ích của Nhân dân...

Về hoạt động giám sát chuyên đề, năm 2023, Quốc hội giám sát 02 chuyên đề:

(1) "Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng" tại kỳ họp thứ 5;

(2) "Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030" tại kỳ họp thứ 6.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát 2 chuyên đề về:

(1) "Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông" tại phiên họp tháng 8/2023;

(2) "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021" tại phiên họp tháng 9/2023.

Tại phiên họp thứ 15 (tháng 9/2022), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về kế hoạch và đề cương báo cáo các chuyên đề giám sát năm 2023, đề nghị các cơ quan của Quốc hội là thường trực của các Đoàn giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các Đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan phát huy các kết quả, kinh nghiệm trong giám sát chuyên đề năm 2022 để chủ động triển khai kế hoạch giám sát, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Đối với hoạt động lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội trên cơ sở xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn để cho ý kiến công tâm, khách quan tại kỳ họp. Ban Công tác đại biểu phối hợp chặt chẽ với Tổng Thư ký Quốc hội để tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2022, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiên trì thực hiện mục tiêu "đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội", trong đó đã chú trọng công tác hoàn thiện thể chế; đổi mới, cải tiến cách thức tổ chức thực hiện trong hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH và đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Theo đó, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về giám sát được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp UBTVQH tiếp tục có nhiều đổi mới, để lại dấu ấn trong hoạt động giám sát. Việc lựa chọn, quyết định nội dung chất vấn đã bám sát thực tiễn, "đúng", "trúng" những vấn đề "nóng", bức xúc nổi lên trong đời sống kinh tế - xã hội, đều là những nội dung vừa có tính thời sự cấp bách, vừa mang tính chiến lược, lâu dài, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân cả nước.

Tại phiên họp thứ 9, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về chất vấn. Kết quả các phiên chất vấn cho thấy tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, các ĐBQH đối với cử tri và Nhân dân; đồng thời, giúp ĐBQH đánh giá được năng lực thực thi nhiệm vụ của người trả lời chất vấn.

Hoạt động giám sát chuyên đề tiếp tục được chú trọng với nhiều đổi mới trong công tác tổ chức thực hiện. Năm 2022, việc triển khai hoạt động của các Đoàn giám sát được UBTVQH chỉ đạo sát sao và có nhiều đổi mới nổi bật.

Việc xem xét báo cáo của các cơ quan được thực hiện có hiệu quả, có ý nghĩa quan trọng đối với việc kiểm soát quyền lực trong hoạt động của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật đã được UBTVQH quan tâm chỉ đạo. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cử tri ngày càng được tăng cường và trở thành hoạt động thường xuyên.

Giám sát, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân đã được UBTVQH quan tâm và đạt được nhiều kết quả. Công tác chỉ đạo, điều hòa phối hợp hoạt động giám sát được quan tâm, bảo đảm tránh trùng lặp, chồng chéo về nội dung, thời gian các đoàn giám sát, khảo sát trên một địa phương hoặc một ngành vào cùng một thời điểm. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện các chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục được quan tâm, rút kinh nghiệm, khắc phục trong những tháng cuối năm 2022 và năm 2023.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước