Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 19/06/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đó là việc là không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài, có quan điểm độc lập trong quan hệ quốc tế, là quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc và đặc biệt là chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân. Đó là khát vọng xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

Trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, quan điểm về phát huy ý chí, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc được nhấn mạnh xuyên suốt, từ chủ đề Đại hội.

Nước ta đang phấn đấu đến 2045 là nước phát triển và có thu nhập cao, vì thế, tư tưởng tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên trong mỗi cán bộ đảng viên và tầng lớp nhân dân có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu này.

Muốn thực hiện được khát vọng phát triển đất nước vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cần có một hệ giải pháp được tiến hành đồng bộ, sáng tạo, đồng thời nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, cần đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh những năm qua đã góp phần rất tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về tư tưởng, chính trị, và tổ chức và đạo đức. Thực hiện tốt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước

VTV.vn - Mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước đã được Nghị quyết Đại hội Đảng XIII đặt ra cũng chính là sự kế thừa tư tưởng phát triển của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước