cổ dài

Khám phá bộ tộc kỳ lạ: Phụ nữ cổ càng dài càng đẹp!

Khám phá bộ tộc kỳ lạ: Phụ nữ cổ càng dài càng đẹp!

VTV.vn - Phong tục đeo vòng ở cổ được những người phụ nữ bộ tộc Karen lưu truyền từ nhiều đời nay. Ngoài đeo vòng trên cổ, các thiếu nữ còn đeo thêm ở nhiều vị trí khác nhau.