đạo đức kinh doanh

Xu hướng kinh doanh minh bạch, liêm chính

Xu hướng kinh doanh minh bạch, liêm chính

Minh bạch, liêm chính là những tiêu chuẩn được nhấn mạnh nhiều hơn gần đây trong bộ chỉ số doanh nghiệp phát triển bền vững CSI của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 
X

BẢN TIN THỜI TIẾT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước