hát nhép

Facebook cung cấp tính năng hát nhép trực tuyến

Facebook cung cấp tính năng hát nhép trực tuyến

VTV.vn - Người sử dụng Facebook yêu ca hát sẽ được trải nghiệm tính năng mới đầy hấp dẫn của Facebook thông qua ứng dụng hát nhép trực tuyến mang tên "Dubbed Lip Sync Live".