lễ khai ấn

Lễ khai ấn đền Trần 2018 diễn ra trong an ninh và trật tự

Lễ khai ấn đền Trần 2018 diễn ra trong an ninh và trật tự

VTV.vn - Công tác đảm bảo an ninh trật tự đã được Ban Tổ chức sắp xếp kĩ lưỡng nhằm tránh xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, tranh cướp lộc trong lễ khai ấn.