mạng thông tin

Khánh Hòa rút kinh nghiệm sau bão

Khánh Hòa rút kinh nghiệm sau bão

VTV.vn - Khánh Hòa là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do bão số 12. Hiện nay, việc khắc phục hậu quả đang được khẩn trương thực hiện.