Mắt Ngọc

Sài Gòn đêm thứ 7: Kasim Hoàng Vũ thẳng thắn nói về tình trạng "cầm mic đại trà"

Sài Gòn đêm thứ 7: Kasim Hoàng Vũ thẳng thắn nói về tình trạng "cầm mic đại trà"

VTV.vn - Ở hậu trường Sài Gòn đêm thứ 7, Kasim Hoàng Vũ bất ngờ thẳng thắn nói về tình trạng "cầm mic đại trà" để hát ở V-Pop hiện nay.