mong muốn

Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với EU

Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với EU

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với EU và các nước thành viên, mong muốn cùng EU nỗ lực tăng cường quan hệ giữa hai bên ngày càng thiết thực và hiệu quả.