Nguyễn Chí Vịnh

Hội nghị cấp Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản - ASEAN lần thứ 6

Hội nghị cấp Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản - ASEAN lần thứ 6

Ngày 7/10, tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã diễn ra Hội nghị cấp Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản - ASEAN lần thứ 6.