nhạc phẩm

Quy định mới của giải Oscar ở hạng mục âm nhạc

Quy định mới của giải Oscar ở hạng mục âm nhạc

Các nhà tổ chức giải Oscar đã công bố những quy định mới nhằm đảm bảo sự công bằng, không gian lận ở các hạng mục âm nhạc.