quán rượu

700 quán rượu tại Czech bị đóng cửa vì luật mới

700 quán rượu tại Czech bị đóng cửa vì luật mới

VTV.vn - 700 quán rượu nhỏ tại Czech đã phải đóng cửa vì Luật Thống kê doanh thu trực tuyến vừa được áp dụng từ đầu tháng 12.