sụp đổ

Ukraine chỉ định Thủ tướng mới

Ukraine chỉ định Thủ tướng mới

Phó Thủ tướng phụ trách phát triển khu vực, xây dựng và dịch vụ nhà ở công cộng - ông Vladimia Groisman đã được chỉ định tạm thời làm Thủ tướng Ukraine.