Đài THVN được bầu làm Khối trưởng Khối thi đua các ngành Khoa học-Văn hóa-Xã hội năm 2014

Đăng bởi Đức Huỳnh. Ảnh: Ban thi đua khen thưởng TƯ 0 Bình luận

6 Tháng 3 2014

Phó TGĐ Nguyễn Thành Lương nhận cờ chuyển giao đơn vị Khối trưởng.

Năm 2013, công tác thi đua, khen thưởng của 09 đơn vị trong Khối đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện phát triển kinh tế xã hội, gắn liền với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện phong trào “Xây dựng nông thôn mới”.

Ở mỗi đơn vị đều đưa ra những nội dung thi đua phù hợp với tình hình của hoạt động của mình, gắn với công tác chuyên môn. Nếu như Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam có phong trào “Đẩy mạnh các chương trình nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, coi trọng chất lượng, hiệu quả, gắn nghiên cứu khoa học với tư vấn chính sách, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực kỷ cương, đoàn kết, hợp tác” thì Thông tấn xã Việt Nam có phong trào “Thực hiện Nghị quyết Đảng các cấp, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, phóng viên, biên tập viên, cán bộ công nhân viên toàn ngành đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua nâng cao chất lượng thông tin, hiệu quả công tác, thực hành tiết kiệm, xây dựng cơ quan Thông tấn xã Việt Nam ngày càng vững mạnh”; Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng phong trào “Đài Tiếng nói Việt Nam - Đài anh hùng trong kỷ nguyên số”; Đài Truyền hình Việt Nam cũng có phong trào: “Đổi mới công tác quản lý, thực hiện tiết kiệm và xây dựng phong cách làm việc theo hướng chuyên nghiệp hóa”….

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị trong Khối đạt được trong năm qua và đề nghị, năm 2014, các đơn vị tiếp tục đổi mới, giao lưu, học tập lẫn nhau các mô hình hoạt động hiệu quả, thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Bác Hồ.

 Đại diện các đơn vị bắt tay sau khi ký giao ước thi đua năm 2014.

 

Hội nghị đã bầu Đài Truyền hình Việt Nam làm Khối trưởng và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam làm Phó khối thi đua năm 2014. Riêng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ chuyển sang khối thi đua các bộ, ngành văn hóa-xã hội bắt đầu từ năm 2014.

Thay mặt Lãnh đạo Đài THVN, Phó TGĐ Nguyễn Thành Lương đã nhận cờ chuyển giao đơn vị Khối trưởng từ Thông tấn xã Việt Nam và đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2014. Cũng tại Hội nghị này, 8 đơn vị trong Khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2014.

Khối thi đua các ngành Khoa học-Văn hóa-Xã hội hiện nay có 8 đơn vị bao gồm: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Bạn có thắc mắc cần VTV giải đáp, bạn có thông tin cần cung cấp, hoặc chỉ đơn giản là bạn có băn khoăn muốn chia sẻ với chúng tôi, xin sử dụng form dưới đây và gửi nội dung cho Tòa soạn.